İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bireysel Emeklilik İptali Telefon Numarası 2019

Bireysel Emeklilik İptali Telefon Numarası – Genel tanımı ile bireysel emeklilik; düzenli olarak birikimler yapıp emekli olma sistemidir. Kişiler çalışma hayatları süresince tasarruf yaparlar. Bu tasarrufları uzun vadeli olarak yatırıma yönlendirirler. Böylece gelir elde edecekleri özel bir emeklilik sistemine sahip olurlar.

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

Bireysel emeklilik, fiil ehliyetine sahip olan herkesin katılabileceği bir sistemdir. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde 18 yaşını doldurmuş, ayırt etme yetisine sahip ve kısıtlı olmayan her birey bireysel emeklilik yaptırabilir. Elbette, 18 yaşını doldurup bireysel emekliliğe erken giren kişiler için avantaj vardır. Uzun süre ödeme yapılacağı için emeklilik birikimi de yüksek olacaktır.

Bireysel emeklilik bir alternatif olarak düşünülmemelidir. Bir anlamda bireysel emeklilik, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı durumundadır. Emeklilik döneminde ek gelirdir. Bu durum kişinin refah seviyesinin ve aynı zamanda yaşam kalitesinin artması anlamına gelir.

Bireysel emeklilik sisteminde oldukça sağlam bir denetim mekanizması mevcut. Emeklilik şirketlerinin tüm faaliyetleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetime tabi tutulmaktadır. Sigorta şirketleri yılda bir kez olmak üzere bağımsız dış denetim yaptırması zorunludur. Bunun yanı sıra; şirketlerin günlük faaliyetleri de izlenmektedir. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) elektronik ortamda günlük faaliyetleri izler.

Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yıl içinde en az bir kez denetime tabi tutulur. Bu bilgiler ışığında bireylerin paralarının nasıl değerlendirileceği konusunda endişe yaşamalarına gerek kalmaz. Zira, sürekli denetim altında olan kurumlar, parayı doğru yerlerde değerlendirmektedir.

Bireysel emeklilik yaptırırken pek çok avantaj sağlanmaktadır.

Bütçeye uygun ödeme tutarını kişi kendi belirlemektedir. Hazırlanacak olan ödeme periyoduna kişinin kendisi karar vermektedir. Örneğin; 1 aylık, 3 aylık 6 aylık ya da yıllık gibi periyodlar kişi tarafından belirlenir.

Bu sistemin olumlu özelliklerinden biri de ara ödemeler ve ödemelere ara verebilme şansına sahip olmaktır. Düzenli ödemelerin dışında kişi, kendi belirlediği miktarlarda ara ödemeler yapabilir. Bu ara ödemelerin avantaj sağlayacağı unutulmamalıdır. Ara ödemelerle devlet katkısı getirisinden de o kadar erken yararlanmak mümkün olur.

Önemli bir noktayı da belirtmek gerek. Seçilmiş olan emeklilik planı yıl içinde 4 kez değiştirilebilir. Aynı zamanda plandaki fon dağılımın yıl içinde 6 kez değiştirme hakkı sunulmaktadır. Bu esneklik kişiler için büyük bir avantaj anlamına gelir.

Bireysel emeklilik sadece kişinin kendisi için yaptıracağı bir emeklik değildir. Kişi, istediği başka bir kişiyi de BES yaptırabilir. Eş, çocuk, torun gibi. Bireysel emeklilikte birikimler sürekli takip altında tutulabilir. Çalışılan banka ya da sigorta şirketinin web sitesinden istenilen takibi yapmak mümkün. Mobil üzerinden de bu takip yapılabilir. Şeffaf bir sistemdir. Bireysel emeklilik hesapları, Takasbank bünyesinde tutulur. Fon payları da bu hesaplardan günlük olarak takip edilebilir.

BES kapsamında geniş bir fon çeşitliliği mevcut. Planlarda birbirinden farklı yatırım araçları değerlendirilebilir. Piyasa koşulları dikkate alınarak yabancı gayri menkuller, likit ya da altın gibi çeşitli fonlar değerlendirilebilir.

Bireysel Emeklilik İptali Telefon Numarası
Bireysel Emeklilik İptali Telefon Numarası

Bireysel Emeklilik Nasıl Yapılır?

Bireysel emeklilik yaptırabilmek için öncelikle bir banka ya da sigorta şirketi seçilir. Bu seçim dikkatli olmayı gerektirir. Öncelikle, seçilecek sigorta şirketinin bireysel emeklilik lisansına sahip olması gerekir. Bu konu, oldukça önemli olmakla beraber profesyonellik, uzmanlık ve titizlik gerektiren bir konudur. Bu nedenle, yalnızca bazı şirketlere bireysel emeklilik lisansı verilmiştir. Dolayısıyla, bu konuda araştırma yapılmalı ve lisanlı bir sigorta şirketi seçilmelidir. Şirket seçildikten sonra bireysel emeklilik için başvuruda bulunulur. Şirket başvuru yapan kişi için bir emeklilik planı hazırlar. Hazırlanan emeklilik planı kişinin istekleri doğrultusunda hazırlanır. Eğer emeklilik planı, kişi için uygunsa başvuru formu doldurulur.

Formda istenen tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olarak doldurulur. İmza atıldıktan sonra bireysel emeklilik başvuru işleminin ilk adımı tamamlanmış olur. İki gün içerisinde sisteme giriş yapılmış olur. Ancak; sözleşmenin yürürlük tarihi, başvuru formuna imzanın atıldığı tarihtir.

Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı

1 Ocak 2013 yılı itibari ile yeni bireysel emeklilik dönemi başlamıştır. Bireysel emeklilik sistemi için devlet katkısı mevcut olmuştur. Devlet katkısı sayesinde sisteme yatırılan her katkı payının % 25′ i oranında ek tutar sözleşmeye bağlı olarak devlet katkısı hesabında birikir. Diğer bir deyişle; yatırılan her 100 TL katkı payı için devlet, katılımcı alt hesaba 25 TL katkı payı yatırmaktadır. Aynı zamanda, 2019 senesi içinde en fazla 7.675 TL ‘ye kadar devlet katkısı alınma imkanı vardır.

Bireysel Emeklilik Şartları Nelerdir?

Yukarıda da belirtildiği gibi 18 yaşını doldurmak ve fiili ehliyete sahip olunması gerekir. Bunun dışında, sözleşmenin eksiksiz doldurulması ve sözleşme o-sonunda imza atılması gerekmektedir.

Bireysel Emeklilik Caiz mi?

En sık merak edilen konulardan biri de bireysel emekliliğin caiz olup olmadığıdır. Bireysel emeklilik sistemleri kar payı özelliği taşımaktadır. Bu durum faiz olarak değil ortaklık olarak değerlendirilir. Diğer bir ifadeyle; kardan pay olarak kabul edilirse bir sakıncası bulunmamaktadır.

Konuya dair dikkat edilmesi gereken hususlardan en önemlisi; kişinin ve devletin kişi adına yatırdığı anaparanın nerede nemalandırıldığıdır.

Söz gelimi, bu para tahvilde mi değerlendiriliyor yoksa faiz demi ya da ticarette mi kullanılıyor? Eğer, bu paranın kullanıldığı yer dini hükümlere göre haram olmayan bir alanda ise o zaman bireysel emeklilik yaptırmak ve buradan para almak caiz olur. Ancak; paranın değerlendirildiği alan dinin hükümlerine göre haram olan bir alansa o halde bireysel emeklilik caiz olmaz.

Bireysel Emeklilik Nasıl İptal Edilir?

Bireysel emeklilik yaptırmak ile ilgili merak edilenlerin yanı sıra bireysel emekliliğin iptali de oldukça önemli bir konudur. Kişiler, gerek zaruri durumlardan gerekse istekleri doğrultusunda bireysel emekliliği iptal etmek isteyebiliyorlar. Bu konuda bir süre belirlenmiştir. Bu süre içinde işlem yapılabilir. Bu süre aşıldığında iptal işlemi yapmak belli sıkıntılara yol açabilir. Bireysel emeklilik için başvuru yapıldığında kişiye verilen emeklilik planında bu konu açıklığa kavuşmaktadır. Bu planda kişiye bildirilen tarihten itibaren 2 ay içinde otomatik bireysel emeklilik iptali için başvuruda bulunulabilir. İptal başvurusu yapıldıktan sonra 14 iş günü içinde iptal işlemi gerçekleşmiş olur. Bireysel emeklilik iptal işlemi gerçekleştikten sonra para kişinin hesabına aktarılır. Kişi, parasını hesabından alabilir.

Bireysel Emeklilik İptali Telefon Numarası 2019

Bireysel emeklilik iptali için her kurumun iptal işleminin yapılabilmesi için bir telefon numarası mevcuttur.

Elbette, her bankanın ya da sigorta şirketinin iptal için telefon numarası farklıdır. Hangi kurumla çalışılıyorsa o kurumun ilgili hattı aranarak bireysel emeklilik iptali başvurusunda bulunulur. Aşağıda bazı bankalara bireysel emeklilik iptali başvurusu yapmak için aranması gereken telefon numaraları paylaşılmıştır.

Ziraat Bankası BES İptali yapmak için; 0850 222 97 00 22 aranmalıdır.

Yapı Kredi Bankası BES İptali yapmak için; 0850 222 0 444 aranmalıdır.

Vakıf Bank BES İptali yapmak için; 444 92 37 aranmalıdır.

Halk Bank BES İptali yapmak için; 0850 222 0 400 aranmalıdır.

İş Bankası BES İptali yapmak için; 0850 211 0 111 aranmalıdır.

Facebook sayfamızı takip edin.