İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sermaye Piyasası Nedir?

Ekonomi içinde finansal yani; parasal sistemi oluşturan unsurdur. Tüm ülkelerin ülke mali piyasasının bir parçasıdır. Kıymetlilerin alınıp satıldığı piyasaların tümü sermaye piyasası adıyla anılmaktadır. Sermaye piyasası nedir? Sorusunun daha detaylı ele alınması gerekir. Para piyasaları genel olarak her ülkenin kendi başkentinden yürütülmektedir. Sermaye piyasası araçlar ise şöyle sıralanabilir

 • Hisse Senedi
 • Borsa Yatırım Fonu
 • Devlet Tahvili
 • Özel Sektör Tahvili
 • Özel Sektör Bonoları
 • Kira Sertifikaları
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
 • Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
 • Vadeli İşlemler Sözleşmeleri
 • Opsiyonlar

Finansal Sistem ve Unsurları

Sermaye Piyasası Nedir?
Sermaye Piyasası Nedir?

Ekonomi içinde sermaye piyasası finansal sistemi meydana getiren önemli bir unsur. Finansal sistem, fon ihtiyacı olan taraflar ile tasarruf sahipleri arasındaki fon alış verişi sağlayan kurumlar, finansman araçları, finans kurumları, bu kurumları düzenleyen ve aynı zamanda denetleyen kurullardan oluşan bir yapıdır. Finansal sistemin asli görevi; piyasada mevcut olan tasarrufların en verimli yatırım alanlarına yönelmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra; fon alış verişi esnasında ortaya çıkabilecek tüm riskleri önlemek ve bu riskleri doğru bir şekilde yönetmek görevini de üstlenir.

Sermaye Piyasasının Önemi Nedir?

Yatırımcıların birikimlerini, belli bir getiri beklentisiyle yatırım araçlarında değerlendirdiği piyasa sermaye piyasasıdır. Fon ihtiyacı olanlar ise sermaye piyasasını kullanırlar ve ihraç ettikleri borçlanma senetleri ya da hisse senetleri aracılığıyla finansman sağlarlar.

Risk yönetimi yapmak isteyen bazı sektörlerin yatırımcıları da sermaye piyasalarında varlık gösterirler. Sermaye piyasalarında türev araçları kullanarak arbitraj ya da hedge gibi yöntemler aracılığı ile riskleri en az indirirler.

Ekonomiye hareketlilik getirmesi açısından da sermaye piyasası büyük bir önem taşır. Bu durumu şöyle açıklamak gerekir. Sermaye piyasası, küçük tutarlarda tek başına ekonomiye yararı olmayan birikimlerin hisse senedi ya da borçlanma gibi menkul kıymetlere yatırılmasına olanak sağlar. Böylece, ekonomiye hareketlilik kazandırılır.

Sermaye Piyasasına Bağlı Olan Kurumlar

 • Borsa İstanbul
 • Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği
 • Takas ve Saklama Bankası-Takasbank
 • Aracı Kurum ve Bankalar
 • Halka Açık Şirketler
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu
 • Portföy Yönetim Şirketleri
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • TCMM
 • Derecelendirme Şirketleri
 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Facebook sayfamızı takip edin.