İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Teminat Nasıl Hesaplanır?

İki taraf arasında yapılan anlaşma da taraflardan birinin, doğabilecek olumsuz durumlara karşı veya doğabilecek olumsuz sonuçlara karşı sorumluluk alması durumuna Teminat denir. Teminat kavramının diğer adına Güvence denir.

Teminat Mektubu Nedir?

Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen, hem tüzel kişilere hem de gerçek kişilere hitaben yazılabilen, yapılması gereken işin veya hizmetin belli şartlar uyarınca belli bir zaman dilimi içerisinde yapılması gerektiğini öngören mektuba Teminat Mektubu denir.

Teminat Mektubunun Tarafları Kimlerdir?

Teminat mektubunun tarafları, kendi içerisinde 3 ana gruba ayrılır. Bunlar;

  • Garantör
  • Lehtar
  • Muhatap

Teminat mektubunu düzenleyen resmi kurum ve kuruluşlara Garantör denir. Teminat mektubunda yazılı olan tutarı ödemek ile yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilere Lehtar denir. Teminat mektubunda yazılı olan tutarı almak ile yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilere Muhatap denir.

Teminat Mektubu Türleri Nelerdir?

Teminat mektubu türleri, kendi içerisinde 5 ana gruba ayrılır.

Bunlar;

  • Vadeli Teminat Mektubu
  • Vadesiz Teminat Mektubu
  • Geçici Teminat Mektubu
  • Kesin Teminat Mektubu
  • Avans Teminat Mektubu

Belli bir geçerlilik süresi olan teminat mektubu türüne Vadeli Teminat Mektubu denir. Vadeli teminat mektubunun diğer adına Süreli Teminat Mektubu denir. Belli bir geçerlilik süresi kaydı taşımayan teminat mektubu türüne Vadesiz Teminat Mektubu denir. Vadesiz teminat mektubunun diğer adına Süresiz Teminat Mektubu denir.

İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak şartı ile sunulan teminat mektubu türüne Geçici Teminat Mektubu denir.

İhaleyi kazanan yüklenici firma tarafından verilen teminat mektubu türüne Kesin Teminat Mektubu denir. İhaleye katılan tüm firmalar tarafından verilen teminat mektubu türüne Avans Teminat Mektubu denir.

Teminat Nasıl Hesaplanır?

Teminat tutarını hesaplamak için, öncelikle söz konusu olan malın fiyatının belirlenmesi gerekir. Söz konusu olan malın miktarının belirlenmesi gerekir. Söz konusu olan malın sözleşme değerinin belirlenmesi gerekir.

Söz konusu olan malın pozisyon büyüklüğünün belirlenmesi gerekir. Söz konusu olan malın kaldıraç oranının belirlenmesi gerekir. Teminat tutarını hesaplamak için, söz konusu olan malın fiyatı ile söz konusu olan malın sözleşme değerinin birbiri ile çarpılması gerekir.

Bu çarpma işleminin sonucunda ortaya çıkan rakam, söz konusu olan malın pozisyon büyüklüğünü gösterir. Daha sonra, söz konusu olan malın pozisyon büyüklüğünü gösteren rakam, kaldıraç oranına bölünerek teminat tutarını hesaplanır.